نوشته با تصویر کوچک

Small caption goes here

سیم بکسل

 تمام مشخصات سیم بکسل سیم بکسل هم در مورد طناب‌های فولادی قدرتمندی بکار می‌رود که در معادن و سیم بکسل جرثقیل مورد استفاده قرار می‌گیرد و هم در موردطناب‌های فولادی…
فهرست