پولیفت

جرثقیل زنجیری

2020-06-19T11:13:59+04:30

جرثقیل زنجیری جرثقیل زنجیری یک مکانیزم بسیار ساده و موثر برای بلند کردن مقادیر قابل توجه بار می باشد. جرثقیل زنجیری از فولاد های با

جرثقیل زنجیری2020-06-19T11:13:59+04:30