انواع پرس سیم بکسل

سیم بکسل 7*35

سیم بکسل 7*35 از مقاومت بالایی برخوردار است که  بخاطر نوع طراحی وقتی که زیر بار هستند در برابر چرخش یا پیچیدگی مقاومت میکنند. سیم بکسل 7*35 این مدل سیم…
فهرست