جرثقیل چیست

جرثقیل

جرثقیل

جرثقیل چیست؟ جرثقیل یا جراثقال وسیله‌ای است برای بلند کردن و جابه‌جایی بارهای سنگین، از گذشته، با نیروی انسان یا حیوان به کار می‌رفته‌است. تاریخچه جرثقیل‌ها    جرثقیل‌های اولیه که حدود ۴۰۰۰…
فهرست